Hiperfagia

Hiperfagia lub polifagia, czyli zaburzenia polegające na zwiększeniu łaknienia, które najczęściej są pochodną innych chorób, przez co hiperfagia uznawana jest przede wszystkim za symptom.

Jak działa hiperfagia?

Hiperfagia to zaburzenie, w którym występują powtarzające się napady jedzenia powiązane z występowaniem innej choroby. Najczęściej są to cukrzyca typu II lub I, nadczynność tarczycy, choroby pasożytnicze lub depresja. Zwiększone łaknienie prowadzi do konsumowania dużych ilości jedzenia mimo braku fizycznego odczucia głodu lub pomimo sytości. Najczęściej posiłki spożywane są w samotności ze względu na poczucie wstydu oraz wstrętu do samego siebie. W przeciwieństwie do bulimii po występujących napadach osoba chorująca nie podejmuje działań kompensacyjnych, które miałyby na celu zmniejszenie masy ciała.

Po czym rozpoznać hiperfagię?

 • nawracające epizody objadania lub przejadania się
 • konsumowanie dużych ilości jedzenia mimo braku fizycznego odczucia głodu
 • brak kontroli nad ilością spożywanego jedzenia w trakcie epizodu, któremu towarzyszy poczucie bezradności oraz wstydu
 • ukrywanie jedzenia i konsumowanie posiłków w samotności 

Jak możesz doświadczać hiperfagii w psychice?

 • chwiejność emocjonalna, rozdrażnienie oraz skłonność do depresji
 • poczucie wstrętu oraz winy w trakcie epizodu lub po nim

Jak możesz doświadczać hiperfagii w ciele?

 • uczucie niezaspokojonego głodu
 • nudności
 • zawroty głowy
 • nadmiernie wysoki poziom cukru we krwi
 • drżenie mięśni
 • nadwaga lub otyłość

Ograniczenia diagnostyczne

Opisane powyżej objawy mogą występować pojedynczo, razem lub w formie mieszanej. Kryteria diagnostyczne nie powinny być jedynym wyznacznikiem diagnozy. Każde zaburzenie odżywiania może występować w formie atypowej, która także wymaga wsparcia i pomocy rodziny oraz specjalistów.