Dysmorfofobia

Dysmorfofobia (body dysmorphic disorder) to zaburzenie polegające na przesadnym zaabsorbowaniu wyimaginowanymi lub rzeczywistymi defektami własnego wyglądu, które może zaburzać funkcjonowanie społeczne.

Jak działa dysmorfofobia?

Dysmorfofobia pojawia się najczęściej w okresie dorastania i charakteryzuje się występowaniem przesadnych obaw dotyczących defektów wyglądu, które nie istnieją lub z zewnątrz są ledwie zauważalne. Ich efektem jest pogłębiająca się, błędna wizja własnego ciała, do którego osoba chorująca zaczyna czuć wstręt i odrazę. Towarzyszą jej obsesyjne myśli na temat estetyki oraz wyglądu, co może utrudniać jej uczestnictwo w życiu społecznym, wzmagając uczucie izolacji i wycofania. Osoby z dysmorfofobią mają tendencję do nieustannego znajdowania nowych wad w swoim wyglądzie – źródłem tych poszukiwań jest niska samoocena oraz niestabilne poczucie własnej wartości.

Po czym rozpoznać dysmorfofobię?

  • skrajna obsesja na punkcie nieistniejących lub ledwo zauważalnych defektów w wyglądzie
  • częste wizyty u lekarzy w celu zlikwidowania defektów
  • zmiana w poruszaniu się lub gestykulacji w celu zasłonięcia defektów
  • częste przyglądanie się ciału
  • częste pytania na temat wyglądu 

Jak możesz doświadczać dysmorfofobii w psychice?

  • obsesyjne myśli na temat defektów w wyglądzie oraz sposobów ich ukrycia lub zlikwidowania
  • zaburzenia urojeniowe, które wywołują wrażenie bycia nieustannie obserwowanym i ocenianym ze względu na defekt
  • trudności w życiu społecznym oraz izolowanie się od rówieśników
  • zaburzenia lękowe
  • myśli samobójcze

Ograniczenia diagnostyczne

Opisane powyżej objawy mogą występować pojedynczo, razem lub w formie mieszanej. Kryteria diagnostyczne nie powinny być jedynym wyznacznikiem diagnozy. Każde zaburzenie odżywiania może występować w formie atypowej, która także wymaga wsparcia i pomocy rodziny oraz specjalistów.